Avantatges del sinteritzat

FORMES COMPLEXES

El sinteritzat permet obtenir formes complexes directament d’utillatge sense necessitat de mecanitzats, tals com dentats, acanalats, perfils, figures frontals, etc.

ELEVADA PRECISIÓ DIMENSIONAL

Les toleràncies obtenibles en la direcció perpendicular al premsat són típicament de IT 8-9 en estat de sinteritzat, millorable fins IT 6-7 després de calibrat. En alçada s’aconsegueix IT 10-13 en funció de la geometria del component, sent millorable mitjançant operacions de mecanitzat.

FIABILITAT I REPETIBILITAT EN GRANS SÈRIES

L’estabilitat dels utillatges, la complexitat tècnica dels elements de producció, i el sistema de control SPC, confereixen una elevada fiabilitat i repetibilitat dels components sinteritzats produïts en grans sèries.

AUTOLUBRICACIÓ

La microporositat intercomunicada del material pot ser emplenada amb un oli lubricant, obtenint d’aquesta manera un coixinet autolubricat, que aporta constantment oli entre el coixinet i l’eix, sense necessitat d’aportació de lubricant exterior.

MATERIALS ÚNICS I ISOTRÒPICS

Els materials sinteritzats presenten una microestructura homogènia en les tres direccions de l’espai, i per tant tenen propietats isòtropes. Per alta banda, el fet d’aconseguir la microestructura mitjançant difusió en estat sòlid permet fabricar composicions i materials impossibles d’obtenir per fusió, tals com materials compostos de fases no solubles o miscibles entre sí, o materials microencapsulats.

TECNOLOGIA VERDA

El procés de fabricació de components sinteritzats és un proces certificat como ecològic, que presenta un elevat aprofitament dels materials, una bona reciclabilitat del producte, i una gran eficiència energètica perquè no es fon el material.

EXCEL·LENT ACABAT SUPERFICIAL

La superficie dels components sinteritzats se caracteritza per l’existència de zones planes de molt baixa rugositat, interrompuda per valls que corresponen a la porositat. Aquest estat superficial és millor que el dels materiales massissos mecanitzats, que presenten una successió alternada de crestes i valls. La menor presència de crestes permet reduir el temps de rodatge dels components.

AMORTIGUACIÓ DE VIBRACIONS

La micro-porositat interna del sinteritzat produeix un efecte amortidor en la propagació de les vibracions.

REDUCCIÓ DE PES

Les peces sinteritzades pesen habitualment entre un 5 i un 25% menys que el mateix component massís, com a conseqüència de l’existència de micro-porositat interna del material.

AMES pot recomanar el material més adequat i el disseny per satisfer les seves necessitats

Proceso de fabricación básico AMES del sinterizado
Procés de fabricació bàsic
Guía de diseño para piezas de sinterizado recomendada por AMES
Formes recomanades
Tolerancias dimensionales típicas conseguibles en una pieza sinterizada
Procés de fabricació bàsic