Coixinets autolubricats sinteritzats sota plànol

AMES és un reconegut fabricant mundial de coixinets autolubricats sinteritzats sota plànol, dissenyats específicament per a l’equip on treballen.

Aquest producte suposa la major part de la producció de la planta especialitzada de AMES Solsona. Aquesta fàbrica integra un laboratori d’R+D especialitzat en coixinets, que posa a disposició dels seus clients el coneixement en materials, olis, i tecnologia de fabricació, amb l’objectiu d’adequar el disseny del coixinet a la funcionalitat requerida.

MATERIALS

AMES és capaç de fabricar coixinets conformes amb totes les normes de material sinteritzat del mercat.
Els materials que AMES ofereix són els següents:

  • Bronze: Aquest material té un coeficient de fricció molt baix, al voltant de 0,02 en els PV’s de treball habituals. El Bronze 90/10 es el més utilitzat al mercat.
   AMES ha desenvolupat el Bronze Ames-A4®, que confereix al coixinet un coeficient de fricció inferior al del bronze 90/10, situant-se per sota de 0,02.-
  • Bronze Ames-E47®. És un bronze amb aliatge especial, d’elevada resistència a la corrosió enfront a combustibles impurs. S’utilitza a bombes de combustible.
  • Ferro: Es el més econòmic, però el seu coeficient de fricció és bastant superior al del bronze, al voltant de 0,08. Les composicions típiques son Fe pur, Fe-C, Fe-Cu, i Fe-Cu-C.
  • Materials compostos base Ferro: Els materials IBC-S® i IBC-H®, desenvolupats per AMES, aconsegueixen coeficients de fricció inferiors als de qualsevol ferro de mercat, entorn de 0,04-0,06, a un cost equivalent. Les barreges Fe-Bronze confereixen un coeficient de fricció semblant al d’aquests materials, però a un cost major. El material IBC-Plus® està especialment creat per aconseguir baix coeficient de fricció en moviments lineals.
  • Ames-LFC®: Es un material base ferro de doble capa. Presenta millor comportament a arrancada-atur que el Bronze, i un comportament equivalent a règim. És especialment adequat per a aplicacions on el coeficient de fricció o la rumorositat siguin crítics. El seu preu és intermig entre el bronze i el ferro.
  • Alumini Ames-U4®: És adequat per a resistència a la corrosió ambiental en aplicacions en les que el bronze i el ferro presenten corrosió. Aquest material té un comportament a fricció entre el bronze i el ferro. El seu preu és inferior al del bronze.

És habitual afegir diferents tipus de lubricants sòlids a aquests materials per millorar les prestacions dels coixinets en determinades condicions.

OLIS

L’elecció del tipus d’oli d’impregnació és crítica per a la funcionalitat del coixinet.
AMES disposa d’olis de diferent naturalesa (minerals i sintètics), capaços de treballar a temperatures de -60ºC fins +230ºC-.
La viscositat de l’oli, que és un altre paràmetre important, s’escull específicament en funció de la càrrega que suporta el coixinet i de la velocitat de treball, per aconseguir que el coixinet treballi en règim hidrodinàmic en condicions òptimes per minimitzar el coeficient de fricció.
AMES també ofereix solucions específiques quan l’oli està en contacte amb certs tipus de juntes, i per aplicacions alimentàries.

FORMES

Les típiques formes cilíndriques i esfèriques dels coixinets són modificables per adaptar-se a dissenys concrets o una funcionalitat específica.
És possible efectuar variacions de forma del coixinet, amb diversos objectius: reduir el coeficient de fricció inicial i a règim, evitar el gir del coixinet en l’allotjament, augmentar la força de desclavat del coixinet, etc.

AMES pot recomanar el material més adequat i el disseny per satisfer les seves necessitats

Proceso de fabricación básico AMES del sinterizado
Procés de fabricació bàsic
Guía de diseño para piezas de sinterizado recomendada por AMES
Formes recomanades
Las ventajas del sinterizado; formas complejas, elevada precisión dimensional, fiablidad y pepetitibiliad en grandes series, autolubricación, etc
Avantatges del sinteritzat
Tolerancias dimensionales típicas conseguibles en una pieza sinterizada
Precisió dimensional