Components estructurals sinteritzats

La indústria de béns d’equip és una gran consumidora de components sinteritzats. Atès que la rendibilitat de compra de les peces sinteritzades augmenta amb la sèrie anual, s’entén fàcilment que les majors consumidores de sinteritzat siguin la indústria automotriu, els electrodomèstics, la maquinària portàtil i alguns segments industrials d’elevat volum.Com a referència, cada automòbil utilitza de 10 a 15 kg de sinteritzat. Prenent un pes mitjà per peça d’uns 20 grams, el resultat és que cada automòbil conté uns 600 components sinteritzats, alguns d’ells considerats com Crítics o com components de Seguretat.

Hi ha una gran diversitat de materials (base ferro), formes, acabats, tractaments i recobriments, que fan possible aconseguir peces de precisió i prestacions elevades. Les seves propietats mecàniques són comparables a les dels acers massissos d’alt aliatge o la fosa, podent arribar a una resistència a la tracció superior a 1.300 MPa.

La pulvimetal·lúrgia s’utilitza per fabricar un elevat nombre de components estructurals, tant de caràcter mecànic com hidràulic. El principal mercat dels components sinteritzats és la indústria de l’automoció, que utilitza la pulvimetal·lúrgia per obtenir components estructurals de motor, transmissió, embragatge, caixa de transferència, escapament, EGR, motor d’arrencada, frens, direcció, amortidor, sistemes de confort i seguretat (retrovisor, seients, sostre solar, climatització, etc.) i bombes diverses (oli, combustible, aigua, direcció assistida, servofre, SCR, VVT, CVT, etc.) com a aplicacions més destacades. Altres mercats típics dels components sinteritzats són les eines portàtils, electrodomèstics, bombes industrials, llar, maquinària industrial, armament, etc.

Algunes de les aplicacions dels components sinteritzats estructurals son les següents:

Pinyons, politges, forquilles, suports de cigonyal, sensors, acoblaments.

sintered parts for engines (sprockets, pulleys, clamps, bearing caps, sensors, couplings)

Lleves, politges, pinyons, sensors, separadors, forquilles de regulació, tensors, balancins. El procés SurfaDens® permet obtenir dentats amb màxima densitat superficial.

Cams, pulleys, pinions, sensors, spacers, regulation forks, tensioners, rocker arms. The SurfaDens® process creates toothed gears with maximum surface density.

Rotors, estators, politges, plaques, acoblaments, separadors.

Piezas sinterizadas para VVT | AMES fabricante de piezas sinterizados

Palanques, forquilles, pinyons, plaques, anells i rotors de sistemes CVT, enclavadores. Per components de grans dimensions, el procés de tractament tèrmic Press-Hardening permet obtenir elevada duresa amb una distorsió dimensional mínima. El procés SurfaDens® permet obtenir dentats amb màxima densitat superficial.

Transmisión

Politges, pinyons, cubs, carriers, acoblaments, lleves, palanques, plaques i gerotores de la bomba 4×4.

Caja de transferencia

Rotors, plaques, acoblaments i patins de la bomba de servofrè, cremalleres, pinyons de regulació, cubs, sensors ABS.

Sintered structural components for brakes

Rotors, anells, plaques i pinyons de la bomba de direcció assistida, guies de cremallera, acoblaments, engranatges i cremalleres de bloqueig i regulació del volant.

Dirección

Brides internes i externes, suports del sensor Lambda, guies de vàlvula, lleves i bieles d’accionament de la vàlvula, engranatges, separadors.

Escape/EGR

Gerotores, rodes dentades, politges, anells, rotors, carcasses, separadors.

Structural sintered components for oil pumps

Rotors, plaques, estators, allotjaments, gerotores, contrapesos. El procés Ames-HAP® permet obtenir bona precisió en components de bomba de combustible d’elevada duresa (> 30 HRC) sense necessitat de mecanitzar.

Sintered structural components for fuel pumps

Vàlvules, pistons, guies, discos de suport. El procés SuperCoining® permet millorar enormement la precisió de precàrrega de pistons i vàlvules.

Amortiguadores

Components per a la regulació de seients, climatització, portes, encès, retrovisors, càmeres, cinturons de seguretat, coixins de seguretat, ventiladors.

Confort y seguridad

Motor d’arrencada, components per a actuadors, cubs i politges de bomba d’aigua, inserits, peces del sistema de refredament i radiador, dampers, etc.

Equipamiento de automóvil diverso

Pinyons, acoblaments, contrapesos, plaques, pistons i bieles de compressor, components per a tendals, persianes, portes, finestres, electrodomèstics varis.

Electrodomésticos/hogar

Aixetes, tallagespa, serralleria, elements de manutenció, maquinària industrial, maquinària agrícola, medicina, trens, cura personal, bombes industrials, etc.

Aplicaciones industriales

AMES pot recomanar el material més adequat i el disseny per satisfer les seves necessitats

Proceso de fabricación básico AMES del sinterizado
Procés de fabricació bàsic
Guía de diseño para piezas de sinterizado recomendada por AMES
Formes recomanades
Las ventajas del sinterizado; formas complejas, elevada precisión dimensional, fiablidad y pepetitibiliad en grandes series, autolubricación, etc
Avantatges del sinteritzat
Tolerancias dimensionales típicas conseguibles en una pieza sinterizada
Precisió dimensional