COMRDI15-1-0036-09

PROJECTE REFER

PROGRAMA RIS3CAT DE FINANÇAMENT PER A PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT

TÍTOL: REDUCCIÓ ENERGÈTICA I FLEXIBILITAT EN EDIFICIS EN REHABILITACIÓ

OBJECTIU: RECERCA I DESENVOLUPAMENT DE DOS INNOVADORS SISTEMES DE GENERACIÓ FLEXIBLE PER A EDIFICIS DE CONSUM ENERGÈTIC QUASI NUL (NZEB): UN NOU SISTEMA DE PILES DE COMBUSTIBLE D’ALTA TEMPERATURA ALIMENTAT AMB GAS NATURAL DE XARXA I UN SISTEMA DE MÒDULS SOLARS AMB TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA INNOVADORA I INTEGRABLE EN EDIFICIS (BIPV).

RESULTAT: EN CURS DES DE 01/11/2016 FINS AL 01/06/2019

SUPORT FINANCER: 35.183,63€

FINANÇAT PER EL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIU QUE TÉ PER OBJECTIU TEMÀTIC EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC, LA INNOVACIÓ I UNA INVESTIGACIÓ DE QUALITAT

.