COMRDI15-1-0037-05

PROJECTE COSIN

PROGRAMA RIS3CAT DE FINANÇAMENT PER A PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT

TÍTOL: COMBUSTIBLES SINTÈTICS

OBJECTIU: EL PROJECTE ESTÀ ORIENTAT A DESENVOLUPAR AQUELLES ACCIONS NECESSÀRIES PER CONVERTIR-SE EN UNA REFERÈNCIA INTERNACIONAL CIENTÍFICA, TECNOLÒGICA I INDUSTRIAL EN COMBUSTIBLES SINTÈTICS A PARTIR DE CARBONI D’ORIGEN BIOGÈNIC I AIGUA. EL PROJECTE PRETÉN COBRIR LA FONAMENTAL NECESSITAT DELS SISTEMES ENERGÈTICS ACTUALS I FUTURS DE PODER EMMAGATZEMAR ENERGIA COM A ENERGIA QUÍMICA TOT RESOLENT LA PROBLEMÀTICA DE COM EMMAGATZEMAR ENERGIES RENOVABLES A GRAN ESCALA.

RESULTAT: REALITZAT DES DE 01/11/2016 FINS AL 31/12/2019

AQUESTA TECNOLOGIA PERMET EFICIÈNCIES (>90%), RÈGIM D’OPERACIÓ DINÀMIC (ACOBLABLE A RENOVABLES) I ALTS RITMES DE PRODUCCIÓ (>10kA/M2 DE CORRENT INJECTADA I >200 MOLS D’H2/h·m2)

FINANÇAMENT FEDER: 212.583,50 €

FINANÇAT PER EL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIU QUE TÉ PER OBJECTIU TEMÀTIC EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC, LA INNOVACIÓ I UNA INVESTIGACIÓ DE QUALITAT

LÍDER: NATURGY ENERGY GROUP SA

COORDINADOR: FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA – IREC

SOCIS: NATURGY ENERGY GROUP SA, FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA – IREC, CETAQUA CENTRE TECNOLÒGIC DE L´AIGUA FUNDACIÓ PRIVADA, LABAQUA SA, FRANCISCO ALBERO SA, AMES PM TECH CENTER SAU, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA