COMRDI15-1-0037

PROJECTE COSIN

PROGRAMA RIS3CAT DE FINANÇAMENT PER A PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT

TÍTOL: COMBUSTIBLES SINTÈTICS

OBJECTIU: EL PROJECTE ESTÀ ORIENTAT A DESENVOLUPAR AQUELLES ACCIONS NECESSÀRIES PER CONVERTIR-SE EN UNA REFERÈNCIA INTERNACIONAL CIENTÍFICA, TECNOLÒGICA I INDUSTRIAL EN COMBUSTIBLES SINTÈTICS A PARTIR DE CARBONI D’ORIGEN BIOGÈNIC I AIGUA. EL PROJECTE PRETÉN COBRIR LA FONAMENTAL NECESSITAT DELS SISTEMES ENERGÈTICS ACTUALS I FUTURS DE PODER EMMAGATZEMAR ENERGIA COM A ENERGIA QUÍMICA TOT RESOLENT LA PROBLEMÀTICA DE COM EMMAGATZEMAR ENERGIES RENOVABLES A GRAN ESCALA.

RESULTAT: EN CURS DES DE 01/10/2016 FINS AL 01/10/18

SUPORT FINANCER: 212.583,50 €

FINANÇAT PER EL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIU QUE TÉ PER OBJECTIU TEMÀTIC EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC, LA INNOVACIÓ I UNA INVESTIGACIÓ DE QUALITAT