PROJECTE FAMPAI - AMES PM TECH CENTER SAU

CODI: COMRDI16-1-0020-03

PROJECTE FAMPAI – AMES PM TECH CENTER SAU

PROGRAMA RIS3CAT DE FINANÇAMENT PER A PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT

TÍTOL: FABRICACIÓ AVANÇADA DE MATERIALS EN POLS PER APLICACIONS INDUSTRIALS

OBJECTIU: REL PROJECTE ESTÀ ORIENTAT A DESENVOLUPAR EL CONEIXEMENT PER A PODER DEFINIR NOUS SISTEMES D’ALIATGE O PER MILLORAR I OPTIMITZAR ELS QUE JA S’UTILITZEN. EL «KNOW-HOW» DEL QUE JA DISPOSEN EN EL CAMP DEL MATERIAL EN POLS I DELS PROCESSOS PER A LA SEVA ELABORACIÓ, HA DE SER MOLT ÚTIL AL CONJUNT DEL CONSORCI I HA DE SER CLAU DE L’ÈXIT DEL PROJECTE.

RESULTAT: EN CURS DES DEL 01/05/2018 FINS AL 31/12/2020

SUPORT FINANCER: 226.385,57€

FINANÇAT PER EL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIU QUE TÉ PER OBJECTIU TEMÀTIC EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC, LA INNOVACIÓ I UNA INVESTIGACIÓ DE QUALITAT

.