CONSTRUCCIÓ PRÒPIA DE MAQUINÀRIA

AMES CMA és una empresa del grup AMES que desenvolupa, construeix i valida internament una part molt important de la maquinària i l’automatització utilitzada per produir els components sinteritzats.La construcció interna de maquinària i automatismes està considerada per AMES com una activitat estratègica, ja que permet adequar la maquinària exactament a les necessitats del producte, i també proporciona una capacitat de reacció molt ràpida davant incidències en procés o avaries.

L’equip d’AMES CMA està format per més de 35 persones, altament qualificades tècnicament i organitzades en diferents àrees multidisciplinàries, com oficina tècnica, muntatges elèctrics, pneumàtics i mecànics, així com una àrea especial de mecanitzats.

La maquinària que AMES CMA dissenya i construeix és la següent:

Premses de compactació i calibrat.

Mecanitzats: Màquines i transfers de trepat, roscat, polit, raspallat, etc.

Màquines de neteja per ultrasons en medi aquós.

Màquines de qualitat i assajos: Inspecció per visió artificial, controls dimensionals,
assajos de vida, assajos funcionals, etc.

Automatitzacions: Robòtica, paletitzadors, màquines de muntatge, manipuladors, etc.

AMES CMA develops, builds and validates inhouse a very large part of the machinery and the automation systems

AMES pot recomanar el material més adequat i el disseny per satisfer les seves necessitats