Engranatges sinteritzats

La pulvimetal·lúrgia és una tecnologia ideal per a la fabricació d’engranatges, ja que aconsegueix obtenir la geometria del dentat directament en l’operació de premsat.

Aquesta tecnologia permet a més obtenir engranatges de mides, perfils i formes molt diverses (rectes, dobles o helicoïdals), així com d’acers amb diferents graus d’aliatge, acabats amb tractaments tèrmics (cimentat, carbonitrurat, tremp per inducció, tractament al vapor) o amb base acer inoxidable.

En l’apartat de materials cal destacar els acers d’autotremp, els quals ja tenen elevada duresa a la sortida del forn de sinterització, sense necessitat de tractament tèrmic posterior.

AMES és capaç de fabricar engranatges d’alta densitat, i per tant d’elevades prestacions, mitjançant els processos AmesDens-A® i AmesDens-C®. El procés a utilitzar depèn de la geometria i de la densitat a assolir.

Per engranatges de màximes prestacions, AMES ofereix el procés SurfaDens® de densificació superficial del dentat, el qual aconsegueix obtenir un perfil de dentat precís i a una densitat superficial comparable a la d’un acer massís convencional.

Les aplicacions més habituals dels engranatges sinteritzats es mostren en les següents imatges.

Caixes reductores per a aplicacions diverses, motors d’arrencada (pinyó d’atac i satèl·lits), motors de regulació de retrovisors, sostre solar, seients, caixa de canvis, electrodomèstics, eines portàtils, llar, actuadors, etc.

Piñones de sistemas reductores

Bombes d’oli, bombes d’aigua, direcció, arbre de lleves, cigonyal, embragatges, caixa de transferència, etc. En pinyons d’arbre de lleves i de transmissió, el procés SurfaDens® permet obtenir dentats amb màxima densitat superficial.

Piñones y poleas de conexión de sistemas

Bomba d’oli, bomba de combustible o bomba SCR.

Piñones para transferencia de fluidos

Pinyons i peces dentades per a múltiples aplicacions.

Piñones y piezas dentadas de formas diversas

AMES pot recomanar el material més adequat i el disseny per satisfer les seves necessitats

Proceso de fabricación básico AMES del sinterizado
Procés de fabricació bàsic
Guía de diseño para piezas de sinterizado recomendada por AMES
Formes recomanades
Las ventajas del sinterizado; formas complejas, elevada precisión dimensional, fiablidad y pepetitibiliad en grandes series, autolubricación, etc
Avantatges del sinteritzat
Tolerancias dimensionales típicas conseguibles en una pieza sinterizada
Precisió dimensional