Fabricació integral d’utillatges

L’utillatge és un element clau per a la fabricació de components sinteritzats. És l’element de producció que defineix la forma del component i el que confereix en gran part la precisió dimensional del producte i la seva estabilitat dimensional en procés.

Els utillatges emprats per a la compactació i el calibrat dels components, així com els útils de control de qualitat, mecanitzat, muntatge o altres operacions, són dissenyats i construïts dins del grup AMES.

L’utillatge es projecta a l’Oficina Tècnica Central, i posteriorment es construeix el primer utillatge a l’empresa AMES Tooling, localitzada al costat de la seu social i equipada amb la més avançada maquinària de construcció d’utillatges. AMES Tooling gestiona integralment la construcció dels utillatges i aporta una gran flexibilitat en la seva fabricació.

Un cop validat l’utillatge en la fase de mostres inicials, els recanvis són construïts tant a AMES Tooling com a diverses empreses subcontractades locals certificades.

Com el sinteritzat proporciona una precisió dimensional entorn d’unes poques centèsimes de mil·límetre, els utillatges han de tenir una precisió d’un ordre de magnitud superior, és a dir, d’alguna mil·lèsima de mil·límetre, arribant a les deumil·lèsimes en alguns casos. Aquesta precisió s’aconsegueix gràcies a la gran experiència del nostre personal en el disseny i l’execució dels processos i, per descomptat, pel fet de fabricar els utillatges amb la millor maquinària CNC existent en el mercat: electroerosió, rectificat de perfils, centres de mecanitzat d’alta velocitat, etc.

AMES tooling

AMES pot recomanar el material més adequat i el disseny per satisfer les seves necessitats