Formació

La Formació és la millor via d’accés a les novetats en tecnologies i en mètodes de treball, i un factor diferencial de progrés.

El domini dels processos (productius, administratius, comercials) implica que tots els integrants d’AMES tinguin un nivell elevat de coneixement. La Formació permet adquirir i transmetre aquest conjunt de coneixements i habilitats pràctiques.

La Formació és també la base per poder generar millores de manera contínua. L’aparició de noves tecnologies i mètodes de treball, siguin generats internament o per aportació exterior, provoquen canvis importants quan s’incorporen a l’empresa. La Formació és el primer pas per introduir i estandarditzar de manera eficaç aquestes novetats.

A AMES s’imparteixen unes 45 hores de formació per persona i any, la qual cosa equival a unes 55.000 hores de formació anuals. La major part de la formació es desenvolupa internament, amb un claustre d’uns 200 professors.

AMES col·labora també amb 14 escoles de Formació Professional en la posada en marxa de cicles de FP Dual i amb 5 Universitats en projectes acadèmics d’estudiants i departaments educatius a través de tutors interns.

Les activitats relacionades amb Formació estan considerades com a estratègiques per la Direcció de l’empresa, la qual participa activament en la detecció de les necessitats de Formació, en l’elaboració del Pla de Formació anual i en el reconeixement a la Formació.

Training is also the basis for continuously generating improvements
Training-at-AMES-Group-sintering

AMES pot recomanar el material més adequat i el disseny per satisfer les seves necessitats