Història

1951

– Fundació de l’empresa a la ciutat de Barcelona, amb el nom de Sociedad Civil Salvador Molins Caballé.

Cojinetes sinterizados autolubricados SELFOIL fabricante AMES

1953

– Inici de la fabricació de coixinets sinteritzats autolubricats estàndard Selfoil®.
– Primera producció de coixinets sinteritzats autolubricats de bronze sota plànol.

AMES 1955 Primera producción de filtros de bronce Bronfil®.

1955

– Primera producció de filtres de bronze sinteritzats Bronfil®.

1959

– L’empresa canvia de nom, i passa a denominar-se Aplicaciones de Metales Sinterizados S.A. (AMES).
– Primera línia de producció dissenyada i construïda internament en AMES, consistent en utillatges, premses de compactació i calibrat, forn de sinterització, i cuba d’impregnació d’oli.
– Primera producció de components mecànics estructurals d’acer sinteritzat.
– Primera producció de coixinets autolubricats sinteritzats de ferro sota plànol.

1966 start of operations of the ALME plant, for production of mechanical components

1966

– Inici d’operacions de la planta d’ALME, situada a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), per la fabricació de components mecànics sinteritzats .

– Inclusió de les primeres operacions d’acabat per mecanitzat en els processos de fabricació, per a la producció de components hidràulics sinteritzats .

AMES group Creation of the R&D department on 1972

1972

– Creació del Centre Tècnic de R+D a la planta d’ALME.
– Instal·lació del primer forn de tractament tèrmic a la planta de ALME, per a la fabricació de components mecànics sinteritzats d’elevada duresa i resistència.

AMES 1973 first production of Soft-magnetic parts

1973

– Desenvolupament i primera producció de peces magnètiques dolces sinteritzades , a la planta d’ALME.

steam treatment furnace 1974

1974

– Posada en servei del primer forn continu de tractament al vapor d’Europa, dissenyat i fabricat internament a AMES.

Start of operations of the SIMO plant at 1975

1975

– Inici d’operacions de la planta de SIMO, situada a Montblanc (Tarragona), dedicada a la fabricació de components mecànics sinteritzats i coixinets sinteritzats autolubricats.

Stainless steel sintered filters

1978

– Primera producció de filtres sinteritzats d’acer inoxidable.

UTISA

1979

– Desenvolupament i primera producció de peces d’acer inoxidable sinteritzat.
– Inici d’operacions de la planta d’UTISA, situada a Barcelona, dedicada a la fabricació d’utillatges.

1981

– Obertura de l’oficina comercial de AMES SINTERING CO a Glenview, IL (USA). Posteriorment aquesta oficina es traslladaria a Ellicott City, MD, per finalment situar-se en l’actual planta d’AMES REESE a Lancaster, PA.

high complexity mechanical, hydraulic and magnetic components

1986

– AMES es comença a conèixer internacionalment per la seva capacitat tècnica de producció de components mecànics, hidràulics i magnètics sinteritzats d’elevada complexitat geomètrica.

Quality cercles at AMES Group

1987

– Inici d’activitats dels Cercles de Qualitat, punt de partida de la Millora Continua a AMES.

second building of the ALME plant - AMES Group

1988

Inici d’operacions de la segona nau de la planta de ALME.

1991

– Obtenció de la certificació de qualitat Q1 de Ford.

specialized plant for production of self-lubricating bearings, and sintered filters and porous elements.

1992

– Inici d’operacions de la planta de SIMET, situada a Solsona (Lleida), especialitzada en la producció de coixinets sinteritzats autolubricats, i filtres i components porosos metàl·lics.
– Obertura de l’oficina comercial AMES ITALIA a Monza (Itàlia), la qual es trasllada l’any 2010 a la localitat de Monte di Castello.

1993-AMES-Barcelona-manufacture-sinter-hardened-steels-ALME-plant

1993

– Inici de la fabricació de peces d’acer d’autotremp  acer sinteritzat a la planta d’ALME.

1994

– Inici d’activitats del Centre de R+D de Coixinets, a la planta de SIMET.

AMES ISO 9002 at 1995

1995

Obtenció de la certificació de qualitat ISO 9001.

AMES Sant Feliu de Llobregat

1996

– Desenvolupament del material TriboPM®, adequat per a components mecànics i hidràulics  sinteritzats d’elevada resistència al desgast.
Nova seu social a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), on es troben administració, comercial, el Centre de Distribució, i UTISA.

1997-AMES-production-of-mechanical-components-NAFTA-market

1997

– Obertura de l’oficina comercial AMES BRASIL a Sao Paulo (Brasil).
– Adquisició de la planta d’AMES REESE a Lancaster, PA (USA), dedicada a la producció de components mecànics  sinteritzats per al mercat NAFTA, amb un Centre de Distribució incorporat.
– Adquisició d’AMES MONTERREY a Monterrey (Mèxic), on es troba la delegació comercial i el Centre de Distribució per a Mèxic.
– Obertura de l’oficina comercial AMES SWITZERLAND a Bubikon (Suïssa).

finishing operations of hydraulic components.

1999

– Ampliació de SIMO per incorporar línies d’acabat de producció de components hidràulics sinteritzats.

quality certification ISO/TS 19649

2000

Ampliació de SIMET (Solsona).
– Desenvolupament del procés SuperCoining®, orientat a millorar la planitud i la precàrrega de pistons i vàlvules d’amortidor.
– Obtenció de la certificació de qualitat ISO TS 16949.
– Desenvolupament del procés de compactació a alta densitat AmesDens-C®, destinat a la producció de components sinteritzats de densitat elevada i d’alta complexitat geométrica.

2001

– Desenvolupament dels materials Ames-IBC-S® i Ames-IBC-H®, emprats per fabricar coixinets sinteritzats autolubricats de ferro, amb un coeficient de fricció inferior al del Fe-Cu-C.
– Obtenció de la certificació mediambiental ISO 14001.
– Primera producció de components magnètics dolços per a alta freqüència de material SMC.

non-destructive testing (NDT) for components inspection

2002

Desenvolupament intern de sistemes avançats no destructius (NDT) d’inspecció de components sinteritzats.

Development of bronze Ames-A4®

2003

– Desenvolupament del bronze Ames-A4®, destinat a la fabricació de coixinets sinteritzats autolubricats de baix soroll i coeficient de fricció.

compacting presses for compaction of components with high geometrical complexity

2004

– Introducció de premses de compactació CNC de disseny i construcció propis, utilitzades per a la compactació de components d’elevada complexitat geomètrica.
– Ampliació de UTISA, per a l’incorporació de nova maquinària de fabricació de matriceria d’elevada precisió i grau d’acabat.

compacting presses from 200Tm to 800 Tm

2005

Nova ampliació de SIMO, on s’ubica la línia de producció de components sinteritzats de grans dimensions, amb premses de compactació de 200-800 Tm.
– Desenvolupament del material Ames-E47®, destinat a la producció de coixinets de bombes de combustible, amb elevada resistència a la corrosió produïda pel combustible.

high hardness and accuracy requirements

2006

Implementació a SIMO del procés de Press-Hardening per a la fabricació de grans components amb elevada precisió i duresa.

AMES specialized in small gears, and high yearly volume components.

2007

Inici d’operacions de la planta d’AMES TAMARITE a Tamarite de Litera (Osca), especialitzada en la producció de peces dentades sinteritzades de mida petita, i components sinteritzats de gran sèrie.

allows to obtain austenitic stainless steels with corrosion resistance higher than 2000 h in salt mist spray chamber.

2008

– Desenvolupament del procés Ames-SSP®, aplicat a acer inoxidable sinteritzat, que permet aconseguir acers inoxidables austenítics amb una resistència a la corrosió superior a 2000 hores en cambra de boira salina.

AMES-CMA-machinery-design-and-building

2010

– Segregació de l‘unitat de disseny i construcció de maquinària, la qual es constitueix com la nova empresa AMES CMA.
– Obertura de l’oficina comercial de AMES JAPAN, a Chiba (Japó).

high density compacting process called AmesDens-A

2011

– Desenvolupament del material Simoloy-B®, de composició Fe-Mn-C, destinat a la producció de components estructurals d’acer sinteritzat amb baix cost de material.
– Desenvolupament del procés d’acabat MirrorFinish, que permet aconseguir superfícies amb rugositat molt baixa (fins polit mirall).
– Desenvolupament del procés de compactació a alta densitat AmesDens-A®, destinat a la producció de components de densitat elevada i altes prestacions mecàniques.

Stainless steel filters AmesPore

2012

– Desenvolupament de filtres CIP d’acer inoxidable sinteritzat, destinats a la filtració de líquids i gasos a alta pressió o elevada temperatura.
– Desenvolupament de filtres de bronze de baixa permeabilitat, basats en pols de bronze desenvolupat internament en AMES, de baix cost.

coixinets autolubricats patentats Ames-LFC

2013

– Inici de la producció de coixinets autolubricats patentats Ames-LFC®, de baix coeficient de fricció.
– Obertura de l’oficina comercial de AMES NANJING, a Nanjing (Xina).

2014

– Inici d’operacions de la nova planta de AMES HUNGARIA, a Szentgotthárd (Hongria), dedicada a la producció de components mecànics i hidràulics sinteritzats.

AMES Solsona manufacturing plant

2016

– Nova ampliació de la planta de producció de SIMET (Solsona – Lleida)

AMES WuHu (China) Manufacturing Plant

2017

– Inici d’operacions de la nova planta de AMES WUHU a Wuhu County (China), dedicada a la producció de components mecànics i hidràulics sinteritzats.
– Nova ampliació de la planta de producció de AMES TAMARITE (Tamarite de Litera – Osca)
– Nova ampliació de la planta de producció de SIMO (Montblanc – Tarragona)

AMES PM tech center

2018

– Creació del centre tecnòlogic AMES PM TECH CENTER, que unifica els centres de  R+D+i.
– Les plantes més antigues del grup canvien de denominació per unificar la identitat corporativa:

  • ALME es denomina AMES Barcelona.
  • SIMO es denomina AMES Montblanc.
  • SIMET es denomina AMES Solsona.
  • UTISA es denomina AMES Tooling.

2019

Ampliació de la nau de AMES Hungaria per a especialitzar la planta en la fabricació de components hidràulics sinteritzats.
– Creació de l’empresa AMES Medical, dedicada a la fabricació i venda d’implants biomèdics de titani porós OsteoSinter®.
– Llançament al mercat dels coixinets d’Alumini Ames-U4®.

2020

– Llençament al mercat de les membranes metàl·liques AmesPore® XPM del microfiltració i ultrafiltració de líquids en forma de mòduls de filtració.

2021

-Llençament al mercat dels implants de titani porós OsteoSinter® Evans i Cotton per la correcció de deformitats del peu pla.

-Creació de l’empresa AMES-PORE Filtration, S.L., la qual unifica la producció i venda de filtres metàl·lics sinteritzats.

2022

-Llençament al mercat dels nous coixinets Ames-LFB®.

-Llençament al mercat dels implants veterinaris OsteoSinter® Vet-TTA pel tractament de la ruptura del lligament anterior creuat caní.