Participació i millora continua

AMES està considerada una empresa capdavantera en l’aplicació i la gestió de programes de Participació i Millora Contínua, sent mereixedora de diferents reconeixements i premis per part d’algunes organitzacions empresarials o sectorials.

La millora contínua i la innovació només són possibles quan es compta amb la col·laboració de totes les persones que integren l’empresa, i quan aquestes persones aporten el seu saber-fer, intel·ligència, experiència i coneixements per millorar el posicionament d’AMES en el mercat i la seva competitivitat. Per tot això, i a fi d’optimitzar i canalitzar adequadament tota aquesta energia, AMES té establert des de 1985 un programa de Participació i Millora Contínua, en l’àmbit de la Qualitat Total, amb la finalitat d’estimular, recollir i gestionar el major nombre possible de millores. El programa de Participació s’estructura en diversos canals, que són actualment els Cercles de Qualitat, Idees de Millora, Grups de Treball, PICOS, Lean Production i TPM. Aquestes millores permeten augmentar dia a dia el rendiment dels nostres processos, tant productius com administratius, en ergonomia, seguretat, impacte mediambiental, fiabilitat i productivitat.

Els Cercles de Qualitat tenen una rellevància especial a causa del seu caràcter voluntari, de treball en equip, de continuïtat en el temps i d’absoluta llibertat en l’autogestió. Fruit de l’existència de més de 75 Cercles de Qualitat, que inclouen al 70% de les persones d’AMES, s’apliquen anualment més de 4.000 Idees de Millora, que suposen més de 4 realitzacions per persona i any.

AMES is considered a leader in the implementation and management of Participation and Continuous Improvement Programs

AMES pot recomanar el material més adequat i el disseny per satisfer les seves necessitats