Peces de acer inoxidable sinteritzats

L’acer inoxidable sinteritzat s’utilitza en sistemes que requereixen una elevada resistència a la corrosió tant a temperatura ambient com a elevada temperatura.

Els materials típics utilitzats per fabricar peces d’acer inoxidable sinteritzat són:

Acers inoxidables austenítics (sèrie 300). Són els que tenen major resistència a la corrosió. Els més habituals són el 304 i 316 per a aplicacions sotmeses a condicions corrosives agressives, i el 303 per fàcil mecanitzat. El 310 s’empra com acer inoxidable refractari. Són amagnètics. La seva duresa i resistència mecànica poden ser augmentades modificant les condicions de sinterització, però es perd certa resistència a la corrosió.

Acers inoxidables ferrítics (sèrie 400). Són magnètics, i la seva resistència a la corrosió és inferior a la dels austenítics. El 434 és l’utilitzat per a alta resistència a la corrosió. El 409 s’empra per a alta resistència a la oxidació a elevada temperatura i bona soldabilitat.

Acers inoxidables martensítics (sèrie 400). S’utilitzen quan el paràmetre crític és la duresa. El típic és el 410 amb tractament tèrmic o d’autotremp. Té una duresa molt elevada i és magnètic. La seva resistència a la corrosió és inferior a la dels ferrítics.

 

AMES, com a especialista en la fabricació d’acers inoxidables sinteritzats, s’ha desenvolupat el procés Ames-SSP®, el qual permet aconseguir materials que resisteixen més de 2.000 hores en cambra de boira salina.

AMES disposa de mitjans especials per desenvolupar, fabricar i caracteritzar materials adequats per resistir la corrosió: càmera de boira salina, assajos d’oxidació a alta temperatura, assajos cíclics de corrosió, analitzadors de C i N, banc metal·logràfic i SEM, i forns de sinterització a alta temperatura.

L’acer inoxidable sinteritzat s’utilitza regularment per les següents aplicacions:

Brides, suports de sensor Lambda, peces de la bomba SCR.

Sistema de escape de gases

Brides internes i externes, guies de vàlvula, engranatges, lleves i bieles d’accionament de la vàlvula, separadors.

Sistema EGR

Anells sensors ABS, estators i tapes de la bomba de buit del servofrè.

Frenos

Engranatges per a motors elèctrics i caixes reductores, actuadors, arbre de lleves, il·luminació, electrodomèstics, coixinets de cadena, panys, aixetes, etc.

Otras aplicaciones

AMES pot recomanar el material més adequat i el disseny per satisfer les seves necessitats

Proceso de fabricación básico AMES del sinterizado
Procés de fabricació bàsic
Guía de diseño para piezas de sinterizado recomendada por AMES
Formes recomanades
Las ventajas del sinterizado; formas complejas, elevada precisión dimensional, fiablidad y pepetitibiliad en grandes series, autolubricación, etc
Avantatges del sinteritzat
Tolerancias dimensionales típicas conseguibles en una pieza sinterizada
Precisió dimensional