Precisió dimensional

La figura i les taules que es mostren a continuació indiquen les toleràncies dimensionals típiques aconseguibles en una peça sinteritzada.

Per a la correcta interpretació d’aquestes dades, és important remarcar que:

  • Aquestes toleràncies es poden veure afectades per la geometria del component, pel tipus de material i pel procés de fabricació (condicions de sinterització i/o aplicació d’algunes operacions complementàries).

Si us plau consulti el nostre departament tècnic per a l’anàlisi dels dissenys, propostes de millora i assignació de les toleràncies definitives

  • En els coixinets autolubricats, la precisió dimensional en diàmetre millora fins a IT 5-7.
  • En els materials sinteritzats a alta temperatura, com a’acer inoxidable, alguns materials magnètics dolços i determinats acers estructurals, la precisió dimensional es veu afectada negativament orientativament en un TI, especialment en diàmetre.

Toleràncies dimensionals típiques que s’aconsegueixen en una peça estructural sinteritzada

Tolerància ISO (Cpk=1,33)

Cota núm. Sinteritzat Calibrat
1 IT-12 (200 μm mín.)
IT-12 (200 μm mín.)
2 IT-12 (140 μm mín.)
IT-12 (140 μm mín.)
3 IT-12 (140 μm mín.)
IT-12 (140 μm mín.)
4 IT-10 (50 μm mín.)
IT-10 (50 μm mín.)
5 IT-12 (200 μm mín.)
IT-12 (200 μm mín.)
6 IT-9/10
IT-8/9
7 IT-9
IT-8
8 IT-8/9
IT-7
9 IT-9
IT-8
10 IT-8/9
Interiors amb forma: IT-9/10
IT-8/9
Interiors amb forma: IT-9/10
11 IT-6
IT-6
12 IT-11
IT-11
13 IT-10
IT-10
14 0,0015 mm · Altura
0,0015 mm · Altura
15 0,0020 mm · Diàmetre
0,0020 mm · Diàmetre
16 0,0020 mm · Diàmetre
0,0020 mm · Diàmetre
17 0,0020 mm · Diàmetre
0,0020 mm · Diàmetre
18 0,0015 mm · Diàmetre
0,0010 mm · Diàmetre

Toleràncies típiques que s’aconsegueixen amb operacions de mecanitzat.

Longitud
L
Diàmetre
Ø
Perpendicularitat Planitud Paral·lelisme
Concentricitat Rugositat
Ra
Tornejat IT-7
IT-7
IT-7
IT-6
IT-6
IT-7
0,8 - 1,2
Rectificat tengencial
o cilíndric
IT-6/7
IT-6
IT-7
IT-4
IT-4
IT-6
0.5
Rectificat fi IT-4
-
-
IT-2
IT-3
-
0,3-0,4
Lapejat -
-
-
1 μm
-
-
0,2
Tolerancias típicas alcanzables mediante operaciones de mecanizado

Si us plau consulti el nostre departament tècnic per a l'anàlisi dels dissenys, propostes de millora i assignació de les toleràncies definitives

Proceso de fabricación básico AMES del sinterizado
Procés de fabricació bàsic
Advantages of sinterng
Avantatges del sinteritzat
Sintered components should be designed based on several shape recommendations, aimed at making compacting feasible, as well as to minimize manufacturing costs
Formes recomanades