Qualitat total

Tots els centres productius d’AMES estan certificats segons les normes exigides pel mercat, com la ISO 9001, ISO TS 16949 i ISO 14001.
A més de les certificacions, AMES treballa sota un esquema de Qualitat Total, basat en el document intern “Decàleg de la Qualitat Total”, el qual guia les actuacions de tots els empleats de l’empresa per aconseguir l’objectiu final: Zero Defectes i Zero Problemes.

A AMES entenem que la Qualitat Total és l’actitud que persegueix la millora contínua en totes les activitats: en els processos, en els productes, en el servei i en la relació entre totes les persones, tant internes com externes.

La Qualitat Total pretén aconseguir els objectius següents:

Máxima Satisfacción del Cliente.
Satisfacción de las Personas de AMES mediante la realización del trabajo bien hecho.
Realización de las personas tanto profesional como personal.
Solidez, Rentabilidad y Continuidad de la empresa y, por tanto, su supervivencia.

L’esquema bàsic de la Qualitat Total es basa en 3 pilars: la Formació, la Comunicació i la Participació. La Formació capacita les persones per poder fer la seva feina, per poder aportar millores i per prendre decisions. La Comunicació transmet els objectius i polítiques de l’empresa i identifica la persona amb l’empresa. La Participació incorpora a l’empresa totes les aportacions de les persones que en formen part.

AMES aplica el mètode QDP per desenvolupar nous components. L’objectiu és aconseguir un component de manera que la seva fabricació estigui correctament industrialitzada, lliure d’incidències en procés, d’acord amb les necessitats implícites i explícites del client, i al mínim cost. Aquest mètode, conegut en el sector de l’automoció com Planificació Avançada de la Qualitat (APQP), és un element clau per complir amb una de les premisses del Decàleg intern de la Qualitat Total: “Fer les coses bé a la primera és més rendible que detectar els errors i després corregir-los”.

la Qualitat Total és l’actitud que persegueix la millora contínua en totes les activitats
MES treballa sota un esquema de Qualitat Total

AMES pot recomanar el material més adequat i el disseny per satisfer les seves necessitats