Servei al client

Els nostres clients són empreses formades per persones. Servei al client significa atendre, resoldre i respectar, en la més àmplia accepció d’aquestes paraules, les seves necessitats i expectatives.

La xarxa d’oficines tècniques-comercials té com a objectiu donar un servei al client el més proper possible a la seva localització. AMES disposa d’oficines a Europa (Catalunya, Suïssa, Itàlia), a Amèrica (USA, Mèxic, Brasil), i a Àsia (Japó, Xina).

En aquestes oficines es troben els nostres Project Managers i tècnics comercials, persones amb una profunda formació i coneixements tècnics, capaços de donar resposta a qualsevol necessitat dels nostres clients, sigui del tipus que sigui:

Atenció comercial: cotitzacions, facturació, preus, catàlegs, visites.
Desenvolupament tècnic de nous projectes: anàlisi de plànols, estudis de factibilitat, codisseny.
Servei tècnic: gestió de modificacions, estudis tècnics, anàlisis FEM, assajos funcionals, documentació, informes, millores de cost.
Informació logística: estat de les expedicions, gestió d’urgències.
Qualitat de producte: auditories, homologacions de producte, certificats, informes.
Formació específica per a les enginyeries de productes dels nostres clients.
Projectes de R+D concertats pel desenvolupament de nous materials, nous productes o nous processos, orientats a satisfer noves necessitats del mercat.
The network of technical and commercial offices aims to provide customers with a service that is as close as possible to their location
AMES group sintering customer service

AMES pot recomanar el material més adequat i el disseny per satisfer les seves necessitats