Értékek

AMES, egy olyan vállalat, amely egyértelműen a technológia és az innováció felé orien­tálódik és erős elkötelezettséggel van a közösség iránt. Egy olyan szervezetté akarunk lenni, aki az egyénekkel és csoportokkal (személyzet, ügyfelek, beszállítók, részvényesek és a társadalom egésze) teljes mértékben kapcsolódni tud, megfelel az elvárásoknak rö­vid és hosszú távon.

Ez a megközelítés magában foglalja a következő kötelezettségvállalásokat:

Munkavállaóknak lehetőséget biztosítani a szakmai és gazdasági fejlődéshez, ug­yanakkor biztosítani számukra a legmagasabb szintű biztonságot.
Ügyfelek felé, hogy a technológiai, gazdasági és szolgáltatási elvárárosknak megfe­lelően teljesítsünk.
Beszállítók felé, a megbizható és hosszú távú megyüttműködés érdekében.
Részvényesek felé, hogy befektetéseik időről időre megtérüljenek.
Társadalom felé, hogy a rendelkezésre álló termékeink és szolgáltatásaink hasznos­sá legyenek számukra. A javulás érdekeit szem előtt tartva, mint a környezet tiszte­letbevétele, az ország egész területén a jólét megteremtése és hogy résztvehessünk a városok és falvak tevékenységében, ahol az AMES működik.

Ugyanakkor ezen kötelezettségek igyénylik, hogy mindenki, aki közvetlenül érintett , (Személyzet és Részvényesek) és mindazok, akik közvetetten (Ügyfelek, Beszállítók, Társadalom) hozzájáruljanak a kötelezettségvállalásukkal az AMES-szel szemben:

A személyes hozzájárulás révén, elkötelezettség a professzionalizmus iránt, felelős­ségvállalás és egyetértés a cég általános célkitűzéseivel szemben.
A részvényesek általi biztosíték, az elkötelezettségük tartása és növelése és a beru­házások folytonossága, amikor az lehetséges.

És tekintettel a külső szereplőkre:

Az Ügyfelektől és Szállítóktól elvárjuk, maximális gondossággal és hatékonysággal a szerződéses kötelezettségek teljesítését
A Társadalomtól elvárjuk , hogy a különféle irányadó szervek, továbbra is elősegít­sék az AMES továbbfejlődését, ezáltal a vagyonteremtés tovább nőhet, mindenütt ahol állandó.

César Molins PhD
AMES Vezérigazgató