Jogi nyilatkozat és cookie-ra vonatkozó szabályzat

JOGI NYILATKOZAT

  1. Adatok azonosítása

Az információs társadalomról és az elektronikus kereskedelemről szóló spanyolországi 2002. július 11-i 34/2002 sz. törvény 10. cikkelyének eleget téve közöljük a www.ames-sintering.com (továbbiakban “Weboldal”) weboldal tulajdonosának szükséges adatait:

Az AMES cégcsoporthoz tartozó alábbi vállaltok:

AMES Group Sintering, S.A.

– Neve vagy cégneve: AMES GROUP SINTERING, S.A.
– Cégjegyzék száma vagy adószáma: ES A-08382699
– Székhely vagy telephely: Carretera Laureá Miró, 388 – 08980, Sant Feliú de Llobregat (BARCELONA).
– E-mail cime: info@ames.group.
– Telefonszám: +34 936 855 111
– Cégnyilvántartási bejegyzés adatai: R.M. Barcelona, volum 27345, foli 120, full B-71390

AMES Group Sintering, S.A. – ESA083826999
AMES Barcelona Sintering, S.A. – ESA08118234
AMES Hungaria Kft. – HU-24325668
AMES Medical Prosthetic Solutions, S.A.U. – ESA67189597
AMES Montblanc Sintering, S.A. – ESA43018951
AMES Monterrey S.A. de C.V – AMO-971002-EE5
AMES PM Tech Center, S.A.U. – ESA67168328
AMES Powder Metal (Wuhu) Co., Ltd. – 91340200336440755M
AMES Reese Inc. – 23-2867179
AMES Sintering Co – 36-3242018
AMES Solsona Sintering, S.A. – ESA58593575
AMES Tamarite – ESA63868368
AMES Tooling S.A. – ESA08574725
AMES-CMA, S.A. – ESA65322505

  1. Általános felhasználási feltételek

A jelenlegi általános használati és böngészési feltételek (továbbiakban “Feltételek”) célja szabályozni a Weboldal tulajdonosa, mint szolgáltató, és az oldalra ellátogató, böngésző és a szolgáltatást igénybe vevő felhasználó (továbbiakban egyénileg “Felhasználó” vagy együttesen “Felhasználók” megnevezést használjuk) közötti kapcsolatot. A Weboldal általános információval szolgál a Weboldal tulajdonosáról, valamint annak szolgáltatásairól és tevékenységéről (továbbiakban “Tartalom”), melyek megfelelnek a jelenlegi Feltételeknek. Szakmai oldal lévén annak tartalma nem kiskorú Felhasználóknak szól.
Amennyiben a felhasználó folytatja a böngészést és tovább használja a Weboldal szolgáltatását, azzal fenntartások nélkül elfogadja a jelen használati feltételeket.
A Weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy a jelenlegi Feltételeket bármikor, saját belátása szerint módosítsa, ezért javasoljuk a Felhasználónak ezek rendszeres megtekintését.

  1. Szellemi és ipari tulajdon
   1. Tartalom jogi védelme

A Weboldal tulajdonosa rendelkezik a Weboldalon megjelenített szellemi és ipari tulajdonhoz fűződő jogokkal, ideérte a weboldalon elérhető valamennyi Tartalmat és annak elemeit (például szövegek, képek, hanganyagok és videók), valamint azokat, melyeket harmadik fél weboldalán tárolt, vagy azért, mert saját tulajdonát képezik, vagy mert megszerezték a használatukhoz szükséges jogokat. Hasonlóképpen a Weboldalon megjelenő személyek képének használatához a tulajdonos megszerezte a szükséges engedélyeket.
A tulajdonos kifejezett engedélye nélkül tilos ezen Tartalmak teljes vagy részleges sokszorosítása, másolása vagy terjesztése. Semmi esetben sem értelmezzük úgy, hogy a Felhasználó hozzáférése és böngészése magába foglalja a Weboldal tulajdonosának említett jogairól történő teljes vagy részleges lemondását, azok átruházását, licenszét vagy átengedését. Tilos a Weboldal Tartalmának és elemeinek teljes vagy részleges módosítása, másolása, újrahasznosítása, kiaknázása, sokszorosítása, nyilvános közlése, továbbítása, használata, kezelése vagy terjesztése köz- vagy kereskedelmi célokra, kivéve ha rendelkezik a tulajdonos határozott írásos engedélyével.
Ezért az előző bekezdéssel összhangban a Felhasználónak lehetősége van a Weboldal Tartalmának és elemeinek megtekintésén kívül, nyomtatni, letölteni és másolatokat készíteni, feltéve, hogy ezek a tevékenységek kizárólag személyes és magánfelhasználásra irányulnak.
Tilos továbbá a tulajdonos elérhetőségét (postai cím, telefonszám, e-mail cím) bármilyen típusú kereskedelmi kommunikáció küldésére használni, kivéve, ha korábban már rendelkezett az idevonatkozó előírások szerint szükséges engedélyekkel.

   1. Kapcsolódó márkanevek és logók

A Weboldalon megjelenő márkanevek a tulajdonoshoz tartoznak, vagy harmadik fél tulajdonát képezik és azok engedélyek alapján kerültek elhelyezésre.
A Weboldalt felkereső személyeknek tilos használniuk ezeket a márkaneveket, logókat és egyéb megkülönböztető jelzéseket kivéve, ha rendelkeznek a tulajdonos jóváhagyásával vagy a licenc használati joggal.

  1. Felelősség
   1. A Weboldal felfüggesztése

A Weboldal működését külső szolgáltatók szerverei biztosítják, melyek nyilvános és magán kommunikációs infrastruktúrán keresztül kapcsolódnak egymáshoz.
A Weboldal tulajdonosa mindent tőle telhetőt megtesz, hogy szavatolja az oldal zavartalan működését, de nem garantálhatja a megszakítások teljes hiányát olyan hatáskörén kívül eső események miatt, mint javítás és/vagy karbantartás, lefedettség hiánya vagy az adattovábbításhoz szükséges berendezések és / vagy hálózatok meghibásodása. A Weboldal elérhetőségét egyéb vis maior események (előre nem látható, vagy nem elkerülhető okok) is akadályozhatják, mint például az alábbi listában a teljesség igénye nélkül felsorolt események:

 1. Elektromos- vagy telefonhálózat ellátási hibái,
 2. a weboldalt támogató szerverek elleni vírustámadás,
 3. felhasználók belépési hibái,
 4. tűz, árvíz, földrengés vagy egyéb természeti katasztrófa,
 5. sztrájk vagy munkahelyi konfliktusok,
 6. háborús konfliktusok vagy egyéb vis maior szituációk.

Ebben a kikötésben megjelölt bármelyik körülmény bekövetkezése esetén a Weboldal tulajdonosa mentesül felelőssége alól.

   1. Felhasználó felelőssége/b>

A Felhasználó saját felelősségére és kockázatára használja a Weboldalt. A hozzáférésével köteles a Weboldalt az idevonatkozó jogszabályok, etikai kódexek és a jelen felhasználói felételekben leírtak szerint használni.
A jelen Feltételek vagy jogszabályok be nem tartása maga után vonja a Felhasználó felelősségét minden olyan kárért vagy anyagi sérelemért, amit a Webhely tulajdonosának és/vagy harmadik félnek okozott, függetlenül attól, hogy ez magába foglalja-e a tiltás, közigazgatási szankció, vétség vagy bűntett megvalósulását és feljogosítja a Weboldal tulajdonosát arra, hogy adott esetben polgári, közigazgatási, munkaügyi vagy büntetőjogi felelősségvállalást követeljen meg.

   1. Tulajdonos felelőssége

A Weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget a Felhasználónak tulajdonítható jogsértés következményeiért, a Felhasználónak vagy harmadik személynek okozott kárért, valamint a Felhasználó berendezéseiben bekövetkezett változásért.
Hasonlóképp nem felel a számitógépes vírusokért vagy más forrásból származó jogellenes túlkapásokért, az oldal nem megfelelő használatáért, valamint a Felhasználó berendezéseinek nem megfelelő működése által okozott biztonsági hibákért.

  1. Felhasználó kötelezettsége

A felhasználó semmikor sem módosíthatja, hamisíthatja vagy változtathatja meg a Weboldalon található adatokat, információkat, tartalmakat vagy elemeket.
A Felhasználó köteles a rendelkezésére bocsátott szolgáltatást gondosan, helyesen és törvényesen használni. Semmilyen körülmény között sem terjeszthet rasszista, pornográf, idegengyűlöletet keltő tartalmakat, propagandát, illetve általában véve az emberek és az alapvető emberi jogok elleni bűncselekmény, erőszakos vagy rágalmazó viselkedés népszerűsítését. A Felhasználó nem telepíthet szoftvert, virust, rosszindulatú programokat, vagy az informatikai rendszereket károsító, a vállalat vagy a többi felhasználó eszközében vagy termináljában rongálódást okozó elemeket.
A Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azokért a károkért, melyet a jelen Feltételekben foglalt jogok és kötelezettségek megsértése okozhat.
A Weboldalunkon tilos közzétenni és terjeszteni bármilyen felhasználói vagy harmadik személy hirdetését, kivéve, ha megszerezte a Weboldal tulajdonosának kifejezett engedélyét erre vonatkozóan.

  1. Hiperlinkek

A Weboldalon harmadik fél oldalaira tehető megjegyzések pusztán informatív jellegűek lehetnek. A Weboldal tulajdonosa nem fejlesztője vagy kezelője ezeknek az internetes oldalaknak és nem is tulajdonosa, kivéve, ha ez egyértelműen feltüntetésre került. Ezért, nem felelős azok tartalmáért, valamint megnyitásukból vagy a kínált szolgáltatás igénybevételéből eredő károkért.

 1. Az az oldal, ahol a linket létrehozzák, nem tartalmazhat illegális, a morális, jó szokásokkal, közrenddel vagy harmadk fél jogaival ellentétetes információkat vagy tartalmakat.
 1. Nem közölhetik, és nem utalhatnak arra, hogy a link elhelyezése a Weboldal tulajdonosának kifejezetten engedélye mellett történt vagy előzetesen bármilyen módon felügyelte, vállalta vagy ajánlotta volna a weboldalon kínált, vagy elérhetővé tett szolgáltatást. Javasoljuk ezért, hogy a Weboldalunk böngészése közben körültekintően járjon el a linkelt oldalakon található információk, tartalmak és szolgáltatások értékelésével és használatával kapcsolatban
 1. A link létrehozása semmiképp sem jelent létező kapcsolatot a Weboldal tulajdonosa és a hivatkozást létrehozó másik oldal tulajdonosa között.
  1. Személyes adatok védelme

A Weboldal tulajdonosa vállalja, hogy a Felhasználó személyes adatait a mindenkor érvényben lévő kapcsolódó jogszabály rendelkezéseivel összhangban végzi. Pontosabban vállalja a spanyol 3/2018 Adatvédelmi Alaptörvény (2018. december 15.) és az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) rendelkezéseinek alkalmazását.
A témával kapcsolatos teljes információ az Adatvédelmi Szabályzatunkban olvasható.

  1. Alkalmazandó jogszabályok

A Felhasználó és a Weboldal tulajdonosa között fennálló kapcsolatokat a hatályos jogszabályok az alkalmazandó jogszabályokkal és illetékes hatósággal kapcsolatos rendelkezései szabályozzák, a spanyol jogrendszer szabályai az irányadók.
Abban az esetben, amikor lehetséges a Weboldal tulajdonosát és Felhasználóját azonos joghatóság alá önkéntesen besorolni, kifejezetten lemondva minden egyéb joghatóságról, akkor a jogkeresetet a Barcelona tartomány Bíróságaihoz és Törvényszékéhez kell benyújtani , kivéve, ha a jogszabályok másképp rendelkeznek.

COOKIE-K SZABÁLYZATA

Felhasználóink rendelkezésére bocsátjuk az alábbi Cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat, melyben részletezzük a weboldalunkon használt cookiekra vonatkozó részleteket. Jelen szabályzat bármikor frissítésre kerülhet, ezért javasoljuk annak rendszeres megtekintését.
Mi az a cookie?
A cookie-k, azaz sütik, kis adatcsomagok, amiket a felkeresett weboldal helyez el a Felhasználó böngészésre használt eszközén. A cookie-k lehetővé teszik többek között a felhasználó böngészési szokásainak tárolását és biztosítani az újbóli hozzáférést , valamint attól függően, hogy milyen információt tartalmaz a honlap, hogyan használja a berendezést a felhasználó, milyen a cookie típusa és milyen adatokat gyűjt, lehetőség van a felhasználó beazonosítására.
Cookie fajták

 1. Cookie-t kezelő vállalat szerint:
 • Saját Cookie-k: zek azok, amiket berendezéseink vagy domain nevünk helyeznek el a felhasználó eszközére vagy termináljára, és amiket mi, mint a jelenlegi weboldal tulajdonosa és szerkesztője, kezelünk.
 • Harmadik féltől származó cookie-k: Ezeket nem saját kezelésünkben lévő berendezések vagy domainek küldenek a felhasználó eszközére vagy termináljára, hanem olyan harmadik felek, aki anonim módon kezelik a megszerzett információkat.
 1. Adatmegőrzés időtartama szerint:
 • Munkameneti cookie: ezek azok az ideiglenes sütik, melyek a weboldal böngészése során gyűjtik és tárolják az adatokat, de az oldal bezárásával automatikusan törlődnek.
 • Tartós cookie: ezen sütik megőrzésének időtartamát a kezelésért felelős személy határozza meg. A tárolási idő néhány perc és több év között változhat. Ezeket elsősorban arra használják, hogy bizonyos paramétereket mentsenek, és lekérjenek amikor a felhasználó ismételten felkeresi a weboldalt.
 1. Felhasználás célja szerint:
 • Technikai cookie-k: ezek a weboldal helyes működéséhez, valamint a weboldal különböző opcióinak és a kínált szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen és szigorúan szükséges sütik. Például azok, melyek a munkaidő fenntartását, a válaszidő menedzsmentet, opciók végrehajtását vagy érvényesítését szolgálják, biztonsági elemek alkalmazását vagy közösségi hálón történő megosztást teszik lehetővé.
 • Személyre szabható Cookie-k: ezeknél lehetőség van arra, hogy a felhasználó beállítsa, személyre szabja a weboldal bizonyos jellemzőit. Például idegen nyelv, régió kiválasztása vagy a böngésző típusának meghatározása.
 • Statisztikai cookie-k: ezek segítségével nyomon tudjuk követni a felhasználók böngészési szokásait weboldalunkkal kapcsolatban, böngészési profilokat tudunk készíteni és megismerhetjük a felhasználók preferenciáit. Ezeket általában a felhasználói tevékenység mérésére használják, hogy az így kapott eredmények alapján javítani tudjunk a kínált szolgáltatáson. Például egy statisztikai cookie nyomonköveti, hogy melyik földrajzi területről érkezik a legtöbb felkeresés, és melyik a legkeresettebb termék vagy szolgáltatás stb.
 • Hirdetési cookie-k: ezek segítenek a weboldalak hirdetési felületeinek kezelésében.
 • Hirdetési szokásokat figyelő cookie-k: ezek lehetővé teszik a weboldalunkon található hirdetői felületek kezelését. Feladatuk, hogy weboldalunkon tárolják a felhasználói szokásokra vonatkozó információkat, hogy a későbbiekben személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg.

Milyen sütiket használunk?
Az alábbi konkrét célokra harmadik féltől származó sütiket használunk:

 1. Google Analytics(Google, Inc.): A Google Analytics cookie-k segítségével azt mérjük, hogyan lépnek weboldalunkkal kapcsolatba a felhasználók.
 2. ShareThis: A ShareThis opcióira történő kattintások követésére használják.
 3. _Unam: A weboldal lehetőséget biztosít a tartalmak e-mailben, Twitteren vagy Facebookon történő megosztására, és ezek a süti biztosítják ennek a szolgáltatásnak a helyes működését. Ezeket _unam- ként használják, amik megszámolják, hány felhasználó osztotta meg a tartalmakat és ezekből mennyi látogatás származik.
 4. pll_language: Ez a weboldal fejlesztésére használt eszköz saját cookie-ja, ami megjegyzi a böngészéskor kiválasztott nyelvet.

Hogyan lehet letiltani vagy törölni a cookie-kat?
A felhasználók bármikor letilthatják vagy törölhetik saját eszközükről, vagy termináljukról a böngésző beállításain keresztül az ott elhelyezett sütik használatát. A felhasználóknak tudniuk kell, hogy a cookie-k törlésével vagy elutasításával a weboldal már lesz képes a felhasználói preferenciákat működtetni és a weblap bizonyos jellemzői működésképtelenekké válhatnak, ezáltal nincs lehetőség személyreszabott szolgáltatásra és minden alkalommal, amikor felkeresik weboldalunkat jóváhagyásukat kell kérnünk a cookie-k használatához.
Az alábbi elérhetőségeken további információt találhatnak arról, hogyan kell az egyéni preferenciákat beállítani a legfőbb böngészőkben:

További információ
Ha további kérdése van arról, hogyan használjuk a cookie-kat, és arra nem találta meg a választ a Cookie szabályzatunkban, akkor keressen fel minket az alábbi e-mail címen keresztül: info@ames.group

A weboldalak által használt sütikkel kapcsolatban további információt talál az információs társadalom és elektronikus kereskedelem szolgáltatásairól szóló spanyol 34/2002 (július 11) törvényben, valamint a spanyol Adatvédelmi Ügynökség által készített sütik használatáról szóló útmutatóban. Ellátogathat a Your Online Choicesoldalra is, ahol számos hasznos információn kívül lehetőség van szolgáltatónkként beállítani a harmadik féltől származó sütikre vonatkozó preferenciákat.